CAR T hücresi tedavisi üç otoimmün hastalıkta sonuç veriyor…

Hasan

New member
ilaç

22 Şubat 2024 Perşembe

Erlangen – CD19'a karşı yönlendirilen ve B hücresi maligniteleri için geliştirilen bir CAR T hücresi terapisi, New England Journal of Medicine'de (NEJM 2024; DOI: 10.1056/NEJMoa2308917) bir vaka serisinde zaten rapor edilmiş olan otoimmün hastalıklarda remisyon sağlayabilir. ). 29 aya kadar sürdü. B hücrelerinin CAR-T hücre tedavisi yoluyla ortadan kaldırılması şimdiye kadar çoğu hastada otoantikor oluşumunu önledi. Sonra da kaldı…
 
Üst