Hijyen ürünlerine erişim talepleri ve tabuların sonu

Hasan

New member


/Yeni Afrika, stock.adobe.com


Bonn Dünya çapında milyonlarca kadın ve kız çocuğunun hijyen ürünlerine ve sıhhi tesislere erişimi yok. Birleşmiş Milletler ve Almanya’daki Kalkınma Bakanlığı buna dikkat çekti.

Olay, dünkü Dünya Hijyen Günü idi. Durum, dönemler hakkında bilgi eksikliği ve mitler nedeniyle daha da zorlaşır ve bu da dışlanmaya yol açabilir.

BM, Twitter’da regl sağlığının bir insan hakkı olduğunu ve regl dönemlerinin insan biyolojisinin normal bir parçası olduğunu vurguladı. Dünya çapında yaklaşık 500 milyon insan hijyen ürünlerine ve yeterli tesislere erişimden yoksundu. Menstrüasyonu çevreleyen damgalama kaldırılmalıdır.

Federal Kalkınma Bakanı Svenja Schulze (SPD), bu dönemde bazı yerlerde kadın ve kız çocuklarının tecrit edildiğini sözlerine ekledi. Tüm bunlar, birçok ülkede bu süre zarfında günlük okul ve çalışma hayatına katılmalarını engelliyor.

Bu engelleri yıkmak, feminist gelişim politikamın temel unsurlarından biridir, böylece kızlar ve kadınlar eşit yaşamlar sürdürebilir ve tam potansiyellerini geliştirebilirler. Schulze, menstrüasyonla ilgili eğitimin damgalamayı azaltmak için ortak ülkelerdeki çalışmaların önemli bir parçası olduğunu açıkladı.

Bakanlık, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gençlere daha iyi ulaşabilmek için sosyal medyada da kampanyalar yürütüyor. Hem erkekler hem de erkekler işin içindedir: Menstrüasyon konusunu çevreleyen mevcut tabuları yıkmaya yardımcı olurlar. Ayrıca bilgilendirme ve hijyen malzemeleri dağıtılacak, okullardaki tuvaletlerin yaygınlaştırılması yaygınlaştırılacaktı.

Federal hükümetin İnsan Hakları Komiseri Luise Amtsberg, adet görmenin dünya nüfusunun yarısında meydana gelen doğal bir süreç olduğunu söyledi. Enfeksiyon riskini artıran suiistimallerin insani krizlerde ve silahlı çatışmalarda sıklıkla şiddetlendiğine dikkat çekti.

Amtsberg, Federal Hükümet olarak bizim için su ve sanitasyona erişimin merkezi bir öneme sahip olduğunu söyledi. Temiz su ve hıfzıssıhha haklarına ilişkin BM kararının yazarı olarak, İspanya ile birlikte adet hijyeni konusunun karara dahil edilmesini sağladık. © kna/Haberler
 
Üst