Probiyotikler, zayıf yenidoğanları nekrotizanlıktan koruyabilir …

Hasan

New member
ilaç

30 Mayıs 2023 Salı

BOSTON – ABD’li araştırmacıların JAMA Sağlık Forumu’ndaki raporuna göre (2023; DOI: 10.1001/jamahealthforum.2023.0960), çok düşük doğum ağırlıklı yeni doğanlarda probiyotiklerin rutin kullanımı nekrotizan enterokolit riskini azaltabilir, ancak sepsis ve mortalite üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Randomize kontrollü deneyler, düşük kilolu yenidoğanların probiyotiklerle tedaviden doğum ağırlığında bir azalma olduğunu göstermiştir…
 
Üst