Prof. Dr. Seda Ünsar’dan birinci kitap: Düşüş

Felaket

New member
Prof. Dr. Seda Ünsar’ın birinci kitabı ‘Düşüş’ İnkılâp Kitabevi tarafınca yayımlandı. Kitap, hayatın manasını, çocukluk arkadaşı iki baş karakterin İstanbul’dan Los Angeles ve San Fransisko’ya sürüklenen hayatları üzerinden felsefi, edebi, politik ve tarihi çerçevede sorguluyor.

Ünsar, bu kitapla bir arada baş karakterler Ali ve S’nin haricinde, yan karakterlerin de Türkiye’den taşıp Avrupa ve Amerika’ya kadar uzanan sürüncemeli hayatlarını kaleme alıyor. Kitabın merkezini Ali ve S isimli karakterlerin varoluş sancıları, arayışları, umutsuz aşk öyküleri, arafta kalışları, hayata tutunma eforları ya da “gerçeğin peşine düşen” bir hayatı tercih etmeleri oluştururken; art planda ise bir Doğu-Batı müsabakası, siyasi, toplumsal, edebi, felsefi, ruhsal, sosyolojik sorgulamalardan oluşan bir kimlik bulunuyor.


Düşüş, Seda Ünsar, 464 syf., İnkılap Kitabevi, 2021.


Kitabın art kapağında yer alan tabirler şu biçimde:

“…Boşa geçen vaktin manasını hangi sözcükler anlatabilirdi ki? Bu sıradan fakat keskin fikir, bütün öbür kanılarının birbirine kenetlendiği ağlara bir bıçak üzere düştü ve bütün fikir bağlarını koparıp attı. O denli umutsuz, o denli kaçınılmaz bir düşüştü ki bu, birden nefesinin kesildiğini ve dizlerinin tutmadığını hissetti. Duvara yaslandı. Çiseleyen yağmurun ıslattığı bir kedi bacaklarına sürtündü. Şakaklarındaki zonklama, vakti, yere dökülen yağmur tanelerine hapsederek yavaşlatmıştı. Bu taneler alnına damlıyor, burnunun kavisinden, birkaç günlük sakalına süzülüyor, kaybolup, yok olup gidiyordu. Vakti elleriyle tutmayı denedi. Olmadı…”

Düşüş; ömrün manasını, çocukluk arkadaşı iki ana karakterin İstanbul’dan Los Angeles ve San Fransisko’ya sürüklenen hayatları üzerinden felsefi, edebi, politik ve tarihi bir çerçeveye eşlik eden derin kurgusuyla sorguluyor. Bu varoluşçu sorgulama, karakterlerin yazdıkları hikayeler ve izledikleri sinemalarla, gördükleri hayaller ve Platonik ideolojiden postmodernizme, Aydınlanma’dan İbn-i Rüşd’e uzanan çarpıcı diyaloglarla gerçekleştiriliyor. Gerçeğin ve kayıp vaktin peşine düşme, özgürlük, fazilet, bilgi, ölümsüzlük, bayağılık, hayal kırıklığı, aşk ve yalnızlık metaforlarının satırlara başarılı bir biçimde nüfuz etmesinin yanında; Doğu-Batı müsabakası kitabın temel çerçevesinde derin bir biçimde hissedilirken, okuyucu üst kurmaca tekniği ile roman ortasında bir romanla karşılaşıyor.

Roman bir yandan Batı ideolojisiyle örülmüşken, bir yandan Doğu düzleminde oryantalizm, çağdaşlaşma ve Batılılaşma kavramlarına teorik olarak yeni bir bakış sunuyor. Muharririn yayın dünyasına attığı birinci adım olan Düşüş, karakterlerin kendilerini keşfetme yolunda sarsıcı, umutsuz aşk kıssalarıyla bir arada; okuyucuyu düşünmeye, sorgulamaya ve anlamaya iten sürükleyici kurgusuyla ve buna eşlik eden başarılı üslubuyla derin araştırma, çalışma ve akademik bir birikimin eseri olduğunu gözler önüne seriyor.
 
Üst