Sadece birkaç çocuk teşhis edildikten sonra hastalanıyor…

Hasan

New member


/click_and_photo, Stock.adobe.com


Tübingen – Tip 1 diyabetli çocuklarda çölyak hastalığına özgü antikorların kaçınılmaz olarak başka bir otoimmün hastalığın habercisi olduğu endişesi çoğu durumda temelsizdir. Tübingen'deki bir çocuk kliniğindeki hastalardan yalnızca 10'da birinde kanıtlanmış antikorlara rağmen çölyak hastalığı gelişti (Diyabetoloji ve metabolizma, 2024; DOI: 10.1055/s-0044-1785299).

Tip 1 diyabetli çocuklarda, aynı zamanda bir otoimmün hastalık olan çölyak hastalığına yakalanma riski de önemli ölçüde artmaktadır. Tip 1 diyabet gibi çölyak hastalığı da kandaki antikorlar sayesinde ilk semptomların ortaya çıkmasından çok önce tespit edilebilir. Bu nedenle kılavuzlar tip 1 diyabetli çocukların taranmasını önermektedir.

Testler, 1991 ile 2022 yılları arasında Tübingen Üniversitesi'ndeki çocuk kliniğinde 304 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Berlin'deki Diyabet Kongresi'nde yerel pediatrik ve ergen tıbbı kliniğinden Roland Schweizer liderliğindeki bir ekip tarafından transglutaminaz antikorları, endomisyum ve transglutaminaz antikorları rapor edildi. Çölyak hastalığına özgü antikorlar veya gliadin antikorları 122 çocukta en az bir kez (%40,13) bulundu.

Ancak ilerleyen yıllarda sadece 12 çocuk (%9,8) hastalandı. Hepsinde şüpheli semptomlar vardı: 8 çocukta çölyak hastalığının tipik gastrointestinal semptomları vardı, 2 hastada hipoglisemi vardı, 2 hastada gelişme geriliği vardı ve 2 çocukta demir eksikliği vardı. 10 çocukta tanı bağırsak mukozasının biyopsisi ile doğrulandı; 2 çocukta tanı semptomlara ve antikor düzeyine göre konuldu.

İkinci grupta ise antikorlar kayboldu, ancak bu arada titreler önemli ölçüde arttı. Antikorların kanda yüksek konsantrasyonlarda bulunmasına rağmen üçüncü bir grup sağlıklı kaldı.

Schweizer'a göre deneyimler, çölyak hastalığına özgü yüksek titreli pozitif antikorların bile tekrar ortadan kaybolabileceğini gösteriyor. Tip 1 diyabetli hastalar üzerinde ek bir stres yaratmamak için, çölyak hastalığına özgü antikorların ortaya çıkması durumunda daha ileri teşhislerin ne zaman başlaması gerektiği konusunda dikkatli olunmalıdır. © rme/Haberler
 
Üst