Paylı tapu nedir, nasıl bölünür?

Leila

Global Mod
Global Mod
Biroldukça payın bulunduğu süreçler her vakit sorun yaşatabiliyor. Bu niçinle biroldukça kişi payların nasıl bölünebileceğini araştırmaktadır. Birden çok payı bulunan tapularda ise pay kısmının nasıl yapılacağı merak ediliyor.İşte paylı tapu hakkında merak edilen tüm detaylar…

HİSSELİ TAPU NEDİR?

Bir taşınmaz malın ortaklarını söz eden tapuya paylı tapu ismi verilir. Paylı tapularda gayrimenkul sahiplerinin isimleri açık bir biçimde yazılarak kaç ortağın bulunduğu yer alır. Bu doküman ile gayrimenkulün kaç ortağının yer aldığı muhakkak olur. Paylı tapuda yer almayan tek husus hangi ortağın hangi kısmın sahibi olduğudur.


Taşınmaz mallar tek bireye ilişkin olabileceği üzere birden çok kişiyi de ilişkin olabilir.Bu niçinle paylı tapular ile şahısların iştirakleri aşikâr olur.İki cins paylı tapu yer almaktadır. Bunlar şöyledir:

El Birliği Mülkiyeti: Bu tapuda hangi hissedarın hangi bölgeye ne kadar hakim olduğu bilinmez. Yani paydaşların hangi kısım için ne kadar hak sahibi olduğu aşikâr değildir.

Paylı Mülkiyet: Bu evrakta ise taşınmaz üzerinde hak sahibi olan şahısların hangi oranda ve hangi kısım için hisse sahibi oldu açıkça belirtilmiştir.
HİSSELİ TAPUDA SATIŞ NASIL GERÇEKLEŞİR?


Hisseli tapu için satış süreçlerinde tüm payların sahiplenirinin tapuda yer alması gerekmektedir. Şayet tapuda yer alamayacak bir durumda ise yerine bir avukat ya da vekalet ile öbür birini gönderebilir. Paylı tapularda en çok karşılaşılan sorun ise hissedarlardan biridir mukaveleyi onaylamamasıdır. Paylarının satılmasını istemeyen bir kişinin bulunması durumunda satış iptali davası açılabilmektedir. Satış sürecinin gerçekleşmesi için tüm hissedarların ortak sonucu gereklidir. Mutabakat sağlanamaması durumunda ise ortaklardan bir tanesi İzale-i Şuyu Davası açma hakkına sahiptir. Bu noktada mahkeme bütün hissedarları haberdar ederek icra yoluyla fiyat belirlemesi ve satış süreci yapılır. Elde edilen satış fiyatı ise mahkeme tarafınca tüm hissedarları eşit bir biçimde paylaştırılır. Bu davanın açılabilmesi için bir kişinin isteği bile kafidir. Tüm paydaşların ortak sonucu ile mutabakat sağlanması durumunda ise davaya gerek kalmadan süreçler halledilir.


HİSSELİ TAPU NASIL BÖLÜNÜR?

Hisseli tapunun nasıl bölüneceği en çok araştırılan konulardan bir adedidir. Paylı tapunun bölünebilmesi için tapu kütüğünde yapılan ayırma süreci olarak bilinen ifraz sisteminin uygulanması gerekir. Paylı tapu ayırma sürecine ifraz denirken tapuları birleştirme sürecini tevhid denir. Bir taşınmaz üzerinde birden çok kişinin olması durumunda paylı tapu ayırma yolu uygulayabilirsiniz.HİSSELİ TAPU AYIRMAK İÇİN NELER YAPILIR?


Hisse ayrımı yapmak isteyen şahıslar evvela harita ve kadastro mühendislerine arsa ayrım planı hazırlatması gerekir. Arsa için çap Bakırköy ölçümlerini tamamlanması ile birlikte Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilir. Paylı tapu ayırmak için gerekli dokümanlar şöyledir:


Kadastro Müdürlüğü tarafınca onaylanan plan ve ek dokümanlar,

Mal sahibinin ya da temsilcilerin nüfus cüzdanları ve temsil evrakları,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf (bölünmek istenilen kesim sayısı kadar),

Gayrimenkulün olduğu yerde bulunan belediye encümeni onayı,

Tüm bu dokümanlar toplandıktan daha sonra paylı tapu bölme süreçleri başlayabilir.
 
Üst